IACES

1989 yılında Avrupa’nın pek çok ülkesinden inşaat mühendisliği öğrencileri bir araya gelerek bir akademik kongre gerçekleştirdiler. Bu kongre sonucunda Avrupa’daki inşaat mühendisliği öğrencileri arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla International Association of Civil Engineering Students adıyla Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Birliği kuruldu. Gelişme sürecinde elliden fazla üniversiteye ulaşılarak daha büyük ve sürdürülebilir bir yapı oluşturuldu.

Iaces, yerel komiteler veya üniversite temsilcileri yoluyla farklı ülkelerdeki inşaat mühendisliği öğrencileriyle bağlantı kurarak farklı türde pek çok etkinliğin düzenlenmesi için ortak bir platform oluşturmaktadır. Çeşitli değişim programları, workshop ve seminer içerikli kurslar, yarışma gibi aktiviteler sayesinde inşaat mühendisliğine farklı bir perspektiften bakma ve farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı sunmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde ortak bir paydada birleşerek yeni arkadaşlıklar geliştirme ve öğrencilik yıllarından itibaren network oluşturma olanağı vermektedir. Biz de Büyap adına Iaces’in Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yerel komitesi (LC Boğaziçi) olarak faaliyet gösteriyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Design&Construct Uluslararası Çelik Köprü Yarışması’na Iaces aracılığıyla da pek çok başvuru alıyoruz ve diğer yerel komitelerin düzenlediği etkinliklere katılıyoruz.

ACCESS

Her yıl Iaces’in çatısı altında düzenlenerek farklı bir yerel komite tarafından ev sahipliği yapılan Academic Congress of Civil Engineering StudentS, Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Akademik Kongresi olarak Iaces’in en büyük etkinliğidir.Etkinlik, teknik gezi, eğitim, workshop, yarışma gibi ev sahibi üniversite ve ülkenin inşaat mühendisliği disiplinini tanıtmaya yönelik aktivitelerin yanı sıra ülkenin tarihini ve kültürünütanıtmaya yönelik gezi ve aktiviteler içerir. Her yerel komiteden temsilcilerin katıldığı Access, temsilcilerin yerel komiteleri ile ilgili bilgi aktarımı yapma fırsatı buldukları ve yeni fikirler edindikleri samimi bir ortamda gerçekleşir. Bir hafta süresince gerçekleştirilen organizasyon dahilinde GAR adıyla düzenlenen genel kurul yapılır. Katılmak için aday olan yerel komitelerin oylandığı, Iaces ile ilgili düzenlemelerin görüşüldüğü, yeni önerilerin tartışıldığı genel kurulda yei yönetim ve gelecek sene için Access’in ev sahipliğini yapacak olan yerel komite seçilir. 2-9 Kasım 2014 tarihlerinde Porto’da gerçekleştirilen Access 2014’e LC Boğaziçi adına Deniz Metin, Baran Güler ve Gökçe Emer’den oluşan üç kişilik bir ekibimiz katıldı. Dönem başkanımız Baran Güler tarafından da sunum yapılan genel kurulda Access 2015’in etkinlik sahibi olarak Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü seçildi. Kulüp olarak 2015 yılı ekim ayında Access 2015 etkinliğini yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.